Akumulační nádrže Haase

 slunce v nádrži

alt

Přijedeme - dopravíme díly na místo - sestavíme zásobník - hotovo!

 • Malá pro průchod dveřmi, velká ve sklepě:
  Protože akumulační nádrž je dodávána v jednotlivých dílech a smontována na místě, úzké dveře a malá schodiště proto nepředstavují též vzhledem k malé váze laminátu (skelnými vlákny vyztužená umělá hmota) žádné problémy.
 • Různé možnosti vybavení:
  Akumulační nádrž může být vybavena nerezovými vlnovcovými trubkami, popř. deskovým výměníkem, nebo dobíjecí jednotkou, kombinace je taktéž možná, což umožňuje přizpůsobivost každému zařízení (viz varianty výstroje).
 • Optimální využití prpstoru:
  Protože se akumulační nádrže vyrábějí od průměru 1,30 m až 14 m a výšky od 1 m až 10 m, je možno nádrže přizpůsobit téměř každému prostoru (viz technická data).
 • Široká oblast využití:
  Variabilní vybavení akumulačních nádrží umožňuje velký počet použití, tak je možno akumulovat tepelnou energii z různých pramenů (solární zařízení, kotle na pevná paliva, olejové nebo plynové kotle, odpadní teplo, tepelná čerpadla apod.). Nádrž je možno použít též jako akumulátor chladu.
 • Různé možnosti instalace:
  Akumulátor tepla může být instalován jak uvnitř, tak venku.
 • Přednosti použitého sklolaminátu jsou:
  Skelnými vlákny zesílená umělá hmota je korozivzdorná, odolná proti stárnutí, má nízkou váhu a vysokou izolační schopnost.

alt

Funkce
Tepelná energie ze zdroje energie (např. solární jednotky nebo kotle na pevná paliva) se jímá a skladuje v akumulační nádrži a v případě potřeby využívá k přípravě teplé užitkové vody a podpoře vytápění. Využitím akumulační nádrže je možno závisle od velikosti nádrže překlenout delší období. V průběhu této doby není třeba přídavné energie.Zásobník s integrovanými nerezovými výměníky

Funkce

 • Tepelné vstupy i výstupy jsou zajištěny výhradně přes integrované tepelné výměníky. Tyto jsou z nerezových vlněných trubek. Tzn. tepelné médium (voda) je plně odděleno od topného, solárního či teplovodního okruhu.
 • Tepelný výměník užitkové vody prochází od spodní části zásobníku čímž je zajištěn plynulý ohřev až na konečnou výstupní teplotu. Toto ochlazování spodní části zásobníku zlepšuje funkci solárního okruhu, který efektivně pracuje v chladnějším ročním období
 • Tepelný výměník topného okruhu má funkci podpory vytápění nebo nabíjení teplem za účelem ohřevu užitkové vody. Nabíjení teplem je možné též z kotle na pevné palivo (např. teplovodním krbem)

alt

1 Tepelný výměník "topení" (červený)
2 Tepelný výměník "užitková voda" (modrý)
3 Tepelný výměník "Solár" (zelený) 

Výhody

 • variabilní uspořádání vnitřních výměníků umožňuje současné ukládání termické energie z více zdrojů (např. solar+kotel na pevná paliva+olejový nebo plynový kotel, nebo solar+tepelné čerpadlo+olejový nebo plynový kotel)
 • libovolné uspořádání a počet tepelných výměníků dle požadavků zákazníka
 • zcela oddělené okruhy systémů znemožňuje usazování nečistot v zásobníku a umožňuje provoz jako „beztlaký“ zásobník (odpadá vyrovnávač tlaku)
 • z důvodu průtokového systému odpadá riziko vzniku legionely při ohřevu pitné vody
 • maximálně omezený vznik vodního kamene konstrukcí geometrie vlněných trubek tepelných výměníků z důvodu turbolentního průtoku

Zásobník s tepelným vrstvením

Funkce

 • Systém tepelného plnění vzniká tím, že ze spodní části zásobníku je odsávána studená voda, která se po ohřátí vrací vrstevním rozdělovačem (2). Rozdělovač umožňuje tepelné rozvrstvení vody podle teploty res. její hustoty do příslušné vrstvy
 • Odběr tepelné energie (horké vody) je realizován sacím sítem (1). Po ochlazení se tato voda vrací zpět do zásobníku zpětným vrstvovým rozdělovačem (3) a vrství se výškově podle své zbytkové teploty
 • Z důvodu beztlaké konstrukce akumulační nádrže je nutné použít vnější tepelné výměníky

alt 
1 Odběr (výstup) tepla
2 Vrstevní rozdělovač (plnění) tepla
3 Rodělovač zpětného okruhu (výstup)
4 Odběr plnící potrubí

Výhody

 • Použitím vrstvících tepelných rozdělovačů je možné použití v sestavách s relativně nízkým tepelným výkonem. Vstupní energie se vrstevně pozvolna rozděluje a ukládá ve velkém zásobníku od shora dolu
 • Úplné oddělení systémů zabraňuje zánášení zásobníku usazeninami a umožňuje provedení jako beztlaký zásobník (odpadá použití expanzní nádoby)

Klasický (jednoduchý) zásobník

Funkce

 • Tepelná energie (voda) je záváděna - odváděna přímými vstupy
 • Při plnění se odebírá studená voda spodní přírubou ze zásobníku a po ohřátí se horní přírubou do zásobníku opět vrací
 • Odběr probíhá sáním  horké vody z horní části zásobníku a vrací se ochlazená spodní přírubou zpět
 • Beztlaká konstrukce zásobníku vyžaduje použití externích tepelných výměníků

alt 
1. Příruby (šroubení) k plnění resp. odběru horké vody
2. Příruby (šroubení) k plnění resp. odběru studené vody

Výhody

 • Zásobník je možné vybavit libovolným počtem přírub o různých průměrech což umožňuje jeho použití jako "hydraulickou výhybku" pro uložení velkého množství energie v krátké době

Kombinace různých systémů

Všechna shora uvedená provedení je možné vzájemně kombinovat. Nabízí se například možnost zásobník vrstevně pozvolna ohřád na kostantní teplotu a v případě potřeby velkého množství tepla toto v krátké době odebrat stranově umístěnou přírubou.

Akumulační nádrže Haase - technické informace

Akumulační nádrže Haase o průměrech od 1,30 m do 4,40 m, výšky od 1,35 do 10,40 m

alt

Typ

Objem (l)

Výška (m)

Průměr 1,30 m                    Objem od 1.100 do 4.950 litrů

T 410-11
T 410-13
T 410-14
T 410-16
T 410-19
T 410-22
T 410-24
T 610-30
T 610-34
T 610-37
T 610-41
T 610-45
T 610-49

1.100
1.300
1.450
1.750
2.000
2.400
2.600
3.000
3.400
3.750
4.150
4.550
4.950

1,70
1,95
2,15
2,50
2,80
3,30
3,60
4,30
4,80
5,30
5,80
6,30
6,80

Průměr 1,50 m                     Objem od 1.300 do 8.000 litrů

T 413-14
T 413-16
T 413-20
T 413-22
T 413-24
T 413-28
T 413-32
T 413-36
T 413-39
T 613-49
T 613-55
T 613-61
T 613-67
T 613-73
T 613-80

1.300
1.550
1.750
2.050
2.300
2.750
3.150
3.800
4.200
4.900
5.500
6.100
6.750
7.350
8.000

1,35
1,55
1,70
1,95
2,15
2,50
2,80
3,30
3,60
4,30
4,80
5,30
5,80
6,30
6,80

Průměr 1,70 m                     Objem od 1.700 do10.750 litrů

T 415-18
T 415-21
T 415-25
T 415-28
T 415-31
T 415-36
T 415-42
T 415-48
T 415-53
T 615-65
T 615-74
T 615-82
T 615-90
T 615-99
T 615-107

1.700
2.050
2.300
2.750
3.100
3.700
4.200
5.050
5.600
6.550
7.400
8.250
9.050
9.900
10.750

1,35
1,55
1,70
1,95
2,15
2,50
2,80
3,30
3,60
4,30
4,80
5,30
5,80
6,30
6,80

  Průměr 1,92 m                     Objem od 2.200 do 13.900 litrů

T417-22
T 417-27
T 417-33
T 417-37
T 417-40
T 417-48
T 417-55
T 417-62
T 417-68
T 617-85
T 617-95
T 617-106
T 617-117
T 617-128
T 617-139

2.200
2.650
2.950
3.550
3.950
4.750
5.400
6.550
7.200
8.500
9.550
10.650
11.750
12.800
13.900

1,35
1,55
1,70
1,95
2,15
2,50
2,80
3,30
3,60
4,30
4,80
5,30
5,80
6,30
6,80

Průměr 2,20 m Objem od 2.800 do 17.850 litrů

T 419-30
T 419-34
T 419-40
T 419-45
T 419-50
T 419-58
T 419-67
T 419-79
T 419-87
T 619-109
T 619-122
T 619-136
T 619-150
T 619-164
T 619-178
2.800
3.350
3.800
4.500
5.050
6.050
6.900
8.350
9.200
10.900
12.250
13.650
15.050
16.450
17.850
1,35
1,55
1,70
1,95
2,15
2,50
2,80
3,30
3,60
4,30
4,80
5,30
5,80
6,30
6,80

Průměr 2,50 m                     Objem od 3.700 do 35.400 litrů

T 422-37
T 422-43
T 422-52
T 422-59
T 422-64
T 422-77
T 422-87
T 422-105
T 422-115
T 622-143
T 622-161
T 622-180
T 622-198
T 622-217
T 622-235
T 822-248
T 822-267
T 822-286
T 822-305
T 822-324
T 822-343
3.700
4.400
5.000
5.900
6.650
8.000
9.100
11.000
12.100
14.350
16.150
18.000
19.800
21.700
23.550
25.400
27.400
29.400
31.400
33.400
35.400
1,35
1,55
1,70
1,95
2,15
2,50
2,80
3,30
3,60
4,30
4,80
5,30
5,80
6,30
6,80
7,35
7,90
8,45
9,00
9,55
10,10

Průměr 3,00 m                     Objem od 4.750 do 46.000 litrů

T 425-50
T 425-58
T 425-70
T 425-79
T 425-86
T 425-100
T 425-115
T 425-136
T 425-149
T 625-186
T 625-209
T 625-233
T 625-257
T 625-281
T 625-305
T 825-321
T 825-346
T 825-371
T 825-395
T 825-420
T 825-445
4.750
5.700
6.450
7.650
8.650
10.300
11.800
14.200
15.650
18.600
20.950
23.350
25.750
28.150
30.500
33.000
35.600
38.200
40.800
43.400
46.000
1,35
1,55
1,70
1,95
2,15
2,50
2,80
3,30
3,60
4,30
4,80
5,30
5,80
6,30
6,80
7,35
7,90
8,45
9,00
9,55
10,10

Průměr 3,50 m                    Objem od 6.850 do 66.600 litrů

T 430-69
T 430-82
T 430-98
T 430-112
T 430-122
T 430-144
T 430-165
T 430-197
T 430-216
T 630-269
T 630-303
T 630-338
T 630-372
T 630-407
T 630-441
T 830-466
T 830-501
T 830-537
T 830-573
T 830-609
T 830-644
6.850
8.250
9.300
11.050
12.450
14.900
17.000
20.500
22.600
26.900
30.350
33.800
37.250
40.700
44.150
47.800
51.600
55.300
59.100
62.900
66.600
1,35
1,55
1,70
1,95
2,15
2,50
2,80
3,30
3,60
4,30
4,80
5,30
5,80
6,30
6,80
7,35
7,90
8,45
9,00
9,55
10,10

Průměr 4,00 m                     Objem od 9.350 do 91.100 litrů

T 435-94
T 435-112
T 435-135
T 435-153
T 435-166
T 435-197
T 435-224
T 435-268
T 435-295
T 635-367
T 635-414
T 635-462
T 635-509
T 635-556
T 635-603
T 835-636
T 835-685
T 835-734
T 835-783
T 835-832
T 835-880
9.350
11.250
12.700
15.050
17.000
20.300
23.150
27.950
30.800
36.750
41.450
46.200
50.900
55.600
60.300
65.400
70.500
75.700
80.800
86.000
91.100
1,35
1,55
1,70
1,95
2,15
2,50
2,80
3,30
3,60
4,30
4,80
5,30
5,80
6,30
6,80
7,35
7,90
8,45
9,00
9,55
10,10

Průměr 4,40 m                     Objem od 12.200 do 119.400 litrů

T 440-123
T 440-147
T 440-176
T 440-200
T 440-217
T 440-258
T 440-293
T 440-352
T 440-387
T 640-481
T 640-543
T 640-605
T 640-666
T 640-728
T 640-790
T 840-834
T 840-898
T 840-962
T 840-1027
T 840-1091
T 840-1154
12.200
14.700
16.600
19.700
22.200
26.550
30.300
36.500
40.250
48.150
54.300
60.500
66.650
72.800
79.000
85.700
92.400
99.200
105.900
112.700
119.400
1,35
1,55
1,70
1,95
2,15
2,50
2,80
3,30
3,60
4,30
4,80
5,30
5,80
6,30
6,80
7,35
7,90
8,45
9,00
9,55
10,10