Jímky žumpy septiky

jímky žumpy septiky

Použití

Laminátová skladebná jímka slouží k budování žump a septiků u malých zdrojů znečištění nebo jako samonosná podzemní nádrž na užitkovou nebo mírně znečištěnou vodu. Při budování objektů větších rozměrů je možno nádrže mezi sebou spojovat.

Jímka 3m3
 altalt
Jímka 5m3
 altalt
Jímky od 9 do 18 m3
 alt

Instalace nádrže

Jímka se osazuje do předem vykopané jámy na betonovou desku tloušťky asi 100 mm či na zhutněnou zeminu. Po zaplnění jímky minimálně ze dvou třetin vodou se postupně zasypává pískem nebo vytěženou zeminou, zbavenou kamenů. V místě vtoku se osadí nádrž přívodní popř. odvodní rourou, která se rovněž zasype. Zásyp je nutno provádět do výše min. 10 cm od horního okraje jímky. Kotvení není nutno provádět, nadloží tvoří při správném obsypu dostatečnou protiváhu případným vztlakovým silám při vyprázdnění nádrže. Veškeré montážní práce je možno provádět i ručně, bez použití stavebních mechanismů.

Transport

Nádrže jsou dodávány buď kompletně spojené, nebo v rozloženém stavu (dva díly, dělící rovina horizontálně v polovině nádrže). Obě části se pak na stavbě velmi jednoduchým způsobem slepí. Součástí dodávky je těsnění pro připojovací otvory, ne však propojovací potrubí.

alt alt alt


Výhody skladebné jímky

  • snadný transport
  • samonosná konstrukce
  • jednoduchá montáž a osazení
  • odpadá betonáž
  • vysoká životnost

Základní parametry

Užitný objem 3 m3 5 m3 9 m3 12 m3 15 m3 18 m3
Průměr (mm) 1890 2360 / / / /
Šířka (mm) / / 2360 2360 2360 2360
Výška (mm) 2060 2060 2060 2060 2060 2060
Délka (mm) / / 3330 4330 5330 6330
Hloubka dna přívodního potrubí (mm) 480 480 480 480 480 480
Hmotnost (kg) 140 200 410 520 680 840