O firmě Haase Tank

Tradice výroby umělých hmot

Nádrže, zařízení, tvarové díly z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny (GFK) jsou speciálními oblastmi podniku Haase GFK Technik GmbH z Groserőhrsdorfu u Drážďan. Výroba skelných laminátů zde má více jak čtyřicetiletou tradici. Podnik vznikl v roce 1991 na prostranství původního podniku VEB Pneumat (zpracování umělých hmot), kde zmodernizoval techniky výrobních jednotek a zařízení pro produkty ze skelných laminátů.

Z počátku působil jako dodavatelský podnik výrobků a tvarových dílů ze skelných laminátů pro Haase-Gruppe, následoval úspěšný marketing dvouplášťových sklepních nádrží Haase montovatelných na místě realizace a trvale monitorujících těsnost. V roce 1999 byl založen Haase GFK jako samostatný podnik a výroba mateřské firmy Haase – Tank GmbH byla integrována do výrobního programu nového subjektu.

Inovační technologie skelných laminátů

Vedle známých podzemních a sklepních nádrží na topný olej je současně vyráběno množství dalších produktů ze skelných laminátů. Základní materiál se osvědčil jako mnohostranný. Umělá hmota vyztužená skelnými vlákny je prostá koroze, tvarově stabilní, odolná proti stárnutí a absolutně zápachutěsná. To poskytuje množství možností využití od zásobníků na vodu přes nebezpečné roztoky (např. oleje, chemikálie, odpadní vody), skladovací (úložné) šachty, až po tvarové díly.

To ovšem není všechno. Vlastní výzkumné a vývojové oddělení pracuje kontinuelně na inovacích výrobních postupů. Tak se například prověřila možnost použití přírodních vláken v příslušném výrobním rozsahu, což umožnilo sériovou výrobu vík, nádrží a desek. 

Haase GFK – Technik s.r.o. a její partneři 

Firma Haase GFK – Technika je reprezentována obchodními regionálními centry nejen napříč většinou zemí Evropy, ale i na mimoevropském trhu. Našim zákazníkům nabízí prostřednictvím široké sítě vyškolených odborných provozů optimální servis.  

Obchodním regionálním centrem pro oblast Čech a Slovenska je firma Oiltrend zastoupená panem Petrem Štětkou.