Reference

PDF Tisk Email

Akumulační nádrž tepla v půdním prostoru

Akumulační nádrž tepla (typ 410-13) o průměru 1,3 m a výšky 1,95 má objem 1300 litrů. Je provozována solárním zařízením a využita k ohřevu užitkové vody a podpoře vytápění. Přístup do půdního prostoru bytového domu byl možný jen 60 cm širokou mezerou. Samozřejmě byla před montáží posouzena statická zatížitelnost půdního prostoru. Projekt byl realizován v listopadu 2005 v Jőhnstadtu.

 
PDF Tisk Email

Bytový dům – Lőssnitz

Akumulační nádrž tepla (typ 419-45) o průměru 2,2 m, výšce 1,95 m má objem 4 500 litrů. Je otápěna kotlem na pevná paliva (40 kW) a využita k ohřevu užitkové vody a podpoře vytápění. Uvažuje se zapojení solárního zařízení s kolektorovou plochou 20-30 m2. Jelikož prostor pro instalaci byl přístupný pouze dveřmi, přicházela v úvahu pro tento stavební záměr jen montáž na místě. Projekt byl realizován v únoru 2007 v Lőssnitzu

 
PDF Tisk Email

Zásobník pro železitou sůl

2 zásobníky pro skladování železitých solí, objemu 15 m3 roztoku železitých solí, kterých je použito jako srážedlo v čistírnách odpadních vod. Zásobníky se plní železitou solí v krystalické formě, spodní částí proudí do zásobníků voda, kterou se železitá sůl rozpouští. Zásobníky byly v závodě Grossrőhrsdorfu kompletně vystrojeny a na místě jen ještě zabudovány a zapojeny.

 
PDF Tisk Email

Zásobník pro pivovar v jižní Africe

Ke skladování kyseliny sírové slouží zásobník s plochým dnem užitného objemu 21 600 litrů, který byl v podniku kompletně smontován, opatřen všemi nutnými přípoji a armaturami. Transport 850 kg těžkého zásobníku byl proveden v ležaté poloze zásobníku, aby při transportu do Afriky nebylo překročeno výškové omezení.

 
PDF Tisk Email

Zásobník louhu sodného pro mlékárnu

Zásobník louhu sodného s užitným obsahem 28 m3 (průměr 3,5 m, výška pláště 3,15 m). Vícero malých starých zásobníků z PE (vyobrazení vlevo) bylo nahrazeno dvouplášťovým zásobníkem s plochým dnem a permanentním hlídáním průsaku. Pouze možností montáže na místě mohl být zásobník tohoto užitného objemu integrován do současného zařízení. Následná přednost: větší skladovací objem umožňuje delší dodací intervaly.

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL