PDF Tisk Email

Zásobník pro zpětné získání tepla (rekuperace tepla)

Byl použit zásobník tepla – Haase typ T 417-40. Má průměr 1,92 m, výšku 2,15 m a plnící objem 3750 litrů. Zvláštnost celého zařízení spočívá v tom, že se přídavným výměníkem tepla zužitkuje odpadní teplo chladících zařízení (strojů). Z důvodu snížení nákladů na přípravu teplé užitkové vody pokud možno na minimum bylo do celkového systému integrováno solární zařízení.