PDF Tisk Email

Čištění města Hamburk

Zásobník tepla pro využití odpadního tepla-čištění města Hamburk. Zásobník tepla
(typ T440-292) o průměru 4,4 m a výšce 2,8 m má objem 30 000 litrů. Před instalací zásobníku musely být servery čištění města Hamburku nákladně chlazeny. Nyní může být odpadní teplo jímáno a využito pro sprchovací vodu pro více jak 400 zaměstnanců. Prostor instalace je obtížně přístupný, tudíž se využila metoda montáže na místě. Zásobník tepla Haase byl instalován v prosinci 2008.