PDF Tisk Email

Sanitarinitiative Mecklenburg-Vorpommern e. V

4 podzemní nádrže (typ Poly 350) délky 6,5 m, šířky 3 m a výšky 2,9 m mají celkový objem o 140 000 litrech, slouží k akumulaci studené vody. 9 izolovaných akumulačních zásobníků tepla (typ T440-380) s průměrem 4,2 m a výšce 3,6 m mají celkový objem 324 000 litrů. Jsou v rámci jednoho výzkumného projektu vybaveny různými zařízeními pro nabíjení a vybíjení a alternativními izolačními materiály. Akumulační nádrže tepla a chladu jsou využívány k simulaci různých klimatických oblastí. Z důvodu velkých akumulačních objemů může toto nastat bez pomocné přídavné energie, jelikož se má dosáhnout 100 % solární pokrytí. Nabíjení akumulační nádrže chladu je provedeno pomocí absorpčního chladícího zařízení. Vestavba nádrže chladu se uskutečnila v prosinci 2007 ve Sketově.