PDF Tisk Email

Zásobník pro pivovar v jižní Africe

Ke skladování kyseliny sírové slouží zásobník s plochým dnem užitného objemu 21 600 litrů, který byl v podniku kompletně smontován, opatřen všemi nutnými přípoji a armaturami. Transport 850 kg těžkého zásobníku byl proveden v ležaté poloze zásobníku, aby při transportu do Afriky nebylo překročeno výškové omezení.