PDF Tisk Email

Akumulační nádrž tepla v půdním prostoru

Akumulační nádrž tepla (typ 410-13) o průměru 1,3 m a výšky 1,95 má objem 1300 litrů. Je provozována solárním zařízením a využita k ohřevu užitkové vody a podpoře vytápění. Přístup do půdního prostoru bytového domu byl možný jen 60 cm širokou mezerou. Samozřejmě byla před montáží posouzena statická zatížitelnost půdního prostoru. Projekt byl realizován v listopadu 2005 v Jőhnstadtu.