Akumulační nádrže

Komerční akumulační nádrže

HAASE

Oiltrend logo

Komerční akumulační nádrže

Nádrže na teplou vodu od firmy Haase nabízejí možnost efektivního skladování zbytkového tepla v mnoha odvětvích průmyslu a tím i úsporu značných nákladů. Velikosti nádrží se podle potřeby dodávají až do 100 000 litrů.

Jejich výhody spočívají ve flexibilitě vystrojení pro připojení do systému, minimální tepelné ztráty, odolnost proti korozi a to vše díky použitelnému materialu – sklolaminátu.

Komerční akumulační nádrže

Použití akumulačních nádrží Haase

Využití akumulačních nádrží se vyplatí obzvláště tam, kde vzniká velké množství přebytečného tepla, které je pak možno později využít jako podporu tepelného zdroje. Jsou to např:

 • Pekárny
 • Prádelny
 • Hotely
 • Chlazení serverů

Dalšími obory kde je široká možnost tepelné zásobníky využít jsou např. : Masokombináty, hotely, mlékárny, potravinářský průmysl, bytová sídliště a mnoho průmyslových odvětví .

Varianty možných použití a vzájemných kombinací v propojení akumulačních nádrží

Varianty možných použití a vzájemných kombinací v propojení akumulačních nádrží

Varianty vybavení nádrží:

Zásobník s integrovanými nerezovými výměníky

Tepelný příkon a výstup probíhá výhradně prostřednictvím vnitřních výměníků tepla z vlnité nerezové oceli – to znamená, že tepelné médium (voda) je zcela oddělena od okruhů vytápění, solární a pitné vody. Tepelný výměník užitkové vody prochází od spodní části zásobníku čímž je zajištěn plynulý ohřev až na konečnou výstupní teplotu. Toto ochlazování spodní části zásobníku zlepšuje funkci solárního okruhu, který efektivně pracuje v chladnějším ročním období Tepelný výměník topného okruhu má funkci podpory vytápění nebo nabíjení teplem za účelem ohřevu užitkové vody. Nabíjení teplem je možné využít pro noční vytápění nebo ohřev teplé vody.

Výhody:

 • Flexibilita - variabilní uspořádání vnitřních výměníků umožňuje současné ukládání termické energie z více zdrojů (např. solární systém + kotel na tuhá paliva + olejový nebo plynový kotel nebo solární systém + tepelné čerpadlo + olejový nebo plynový kotel)
 • Variabilita - libovolné uspořádání a počet tepelných výměníků dle požadavků zákazníka, zcela oddělené okruhy systémů znemožňuje usazování nečistot v zásobníku a umožňuje provoz jako „beztlaký“ zásobník (odpadá vyrovnávač tlaku)
 • Žádná legionella - z důvodu průtokového systému odpadá riziko nákazou bakterií Legionella při ohřevu pitné vody
 • Velmi nízká kalcifikace - Geometrie vlnité trubky způsobují turbulentní průtok vody a tím minimalizuje případné usazeniny vodního kamene
Komerční akumulační nádrže fuknce
Komerční akumulační nádrže fuknce

Zásobník s tepelným vrstvením

Systém tepelného plnění vzniká tím, že ze spodní části zásobníku je odsávána studená voda, která se po ohřátí vrací vrstevním rozdělovačem (stratifikační jednotka). Rozdělovač umožňuje tepelné rozvrstvení vody podle teploty res. její hustoty do příslušné vrstvy. Odběr tepelné energie (horké vody) je realizován sacím sítem. Po ochlazení se tato voda vrací zpět do zásobníku zpětným vrstvovým rozdělovačem a vrství se výškově podle své zbytkové teploty. Z důvodu beztlaké konstrukce akumulační nádrže je nutné použít vnější tepelné výměníky.

Výhody:

 • Stratifikační jednotka - Použitím vrstvících tepelných rozdělovačů je možné použití v sestavách s relativně nízkým tepelným výkonem. Vstupní energie se vrstevně pozvolna rozděluje a ukládá ve velkém zásobníku od shora dolu.
 • Kompletní oddělení systému - zabraňuje zanášení zásobníku usazeninami a umožňuje provedení jako beztlaký zásobník (odpadá použití expanzní nádoby)
Zásobník s tepelným vrstvením
Zásobník s tepelným vrstvením

Nádrž na teplou vodu s připojením příruby

Tepelná energie (voda) je zaváděna – odváděna přímými vstupy do nádrže. Při plnění se odebírá studená voda spodní přírubou ze zásobníku a po ohřátí se horní přírubou do nádrže opět vrací. Odběr probíhá sáním horké vody z horní části zásobníku a voda se vrací ochlazená spodní přírubou zpět. Beztlaká konstrukce zásobníku vyžaduje použití externích tepelných výměníků.

Výhody:

 • Libovolný počet přírub - Zásobník je možné vybavit libovolným počtem přírub o různých průměrech, což umožňuje jeho použití jako „hydraulickou výhybku“ pro uložení velkého množství energie v krátké době. Dodatečná montáž dalších přírub do již funkční nádrže (je-li toto nutné) je kdykoliv možná
 • Kombinovatelnost - Všechna shora uvedená provedení je možné vzájemně kombinovat. Nabízí se například možnost zásobník vrstevně pozvolna ohřát na konstantní teplotu a v případě potřeby velkého množství tepla toto v krátké době odebrat stranově umístěnou přírubou)
Nádrž na teplou vodu s připojením příruby
Nádrž na teplou vodu s připojením příruby

Velikost nádrží

Akumulační nádrže nabízíme ve velikostech vhodných pro každou aplikaci: 10 různých průměrů nádrží o průměrech od 1,30 m do 4,40 m, výšky od 1,35 do 9,70 m. umožňují objem až 100 000 litrů. Nádrž na teplou vodu od společnosti Haase se tak může přizpůsobit všem prostorovým podmínkám a tím zaručit vysokou účinnost celého systému. V případě plánované venkovní instalace je možná provézt montáž ve firmě s následnou dopravou na staveniště.

Od 750 litrů do 38,700 litrů

Od 750 litrů do 38,700 litrů

Nádrže ze sklolaminátu GRP

Materiál GFK (polyesterový sklolaminát) má špatnou tepelnou vodivost – s nádrží na teplou vodu Haase je tedy jen malá tepelná ztráta. Je odolný vůči teplotám až do 95 °C, vydrží vysoké zatížení (mechanické a chemické), má velkou odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům. Více informací o našem materiálu GFK a různých výrobních procesech naleznete na následující stránce (odkaz na Technologie)

Standardní vybavení

 • Podlahová izolace styrodur
 • Izolace opláštění a krytů je z minerální vlny
 • Plnění / vyprazdňování dn 15
 • 4 dn 101 pro teplotní senzory, prázdné trubky
 • Ukazatel hladiny

Vybavení na vyžádání

 • Dvojitá izolace
 • Plnění / vyprazdňování dn 50
 • Další teplotní senzor prázdné trubky
 • Cirkulační trubka pro připojení cirkulační linky k tepelnému akumulátoru
 • Křížové potrubí pro lepší chování vrstvy vyrovnávací paměti
Instalace nádrže

Přístup k instalaci – poklopem 70 cm, nádrže 22 m3

Instalace nádrže

Použití přebytečného tepla v masokombinátu, amortizace za 1 rok

Instalace nádrže

Zpětné využití odpadového tepla v novostavbě hotelu o 125 pokojích

Instalace nádrže

Velkoobjemový tepelný zásobník 30 m3

Fotografie z realizací

Realizace komerční akumulační nádrže
Realizace komerční akumulační nádrže
Realizace komerční akumulační nádrže
Realizace komerční akumulační nádrže
Realizace komerční akumulační nádrže
Realizace komerční akumulační nádrže