Odlučovače tuků

Odlučovače tuků v budově

HAASE

Oiltrend logo

Odlučovače tuků v budově

Odlučovač tuků je vybaven integrovaným lapačem kalů a je pro bezplatnou instalaci uvnitř budov. Je vhodný zejména pro prostor s obtížnými přístupovým podmínkami.

Odlučovač tuků je dodáván v jednotlivých částech. Stěna je srolovaná jako koberec, podlaha a víko jsou – v případě potřeby – poloviční. Takže se vejde do všech dveří, dokonce i přes malé poklopy. Odlučovač tuků je sestaven pouze na místě.

Odlučovače tuků v budově

Použití odlučovačů tuků

 • Komerční kuchyně
 • Restaurace a jídelny
 • Čerpací stanice
 • Řeznictví a jatka
 • Hotely

Výhody:

 • Instalace na místě
 • Dostatečný přístup 600x600 mm
 • Trvalá těsnost a odolnost
 • Vestavěné díly bez koroze
 • Kompaktní konstrukce
 • Flexibilní připojení
 • Kompaktnost
 • Údržba

Jak odlučovač funguje

Průtok přiváděné odpadní vody je v odlučovači tuků snížen. ODLOUČENÍ oddělitelných látek od znečištěné špinavé vody probíhá čistě fyzicky na základě gravitačního principu. Díky své nižší hustotě oleje a tuky stoupají na vodní hladinu a jsou zadržovány v odlučovači tuků. Kvůli své vyšší hmotnosti kal a pevné látky klesají ke dnu a ukládají se tam. V systému odlučovače Haase jsou funkční oblasti odkalovače a odlučovače tuků uspořádány jeden nad druhým bez prostorového oddělování. Předčištěná odpadní voda poté odtéká do kanalizace pomocí odběrného zařízení. Podle DIN EN 1825 musí být obsah odlučovače pravidelně úplně vyprázdňován minimálně jednou měsíčně, jakmile odlučovač kalu nebo komora na zachycování tuku dosáhne své skladovací kapacity. Po následném vyčištění je nutno odlučovač znovu naplnit vodou, která odpovídá místním předpisům o vypouštění.

Odlučovač tuků (FK)

podle DIN EN 1825-1 a DIN 4040-100n s typovou zkouškou účinnosti a označením CE

 • Sací zařízení
 • Vzorkovací zařízení
 • Zvedací systém
Jak odlučovač funguje

Nádrže ze sklolaminátu GRP

Více informací o našem GRP materiálu a různých výrobních procesech najdete na následující stránce. (odkaz na Technologie).

Fotografie z realizací

Realizace odlučovače tuků
Realizace odlučovače tuků
Realizace odlučovače tuků
Realizace odlučovače tuků
Realizace odlučovače tuků
Realizace odlučovače tuků