Jímky

Jímky se samonosnou konstrukcí

HAASE

Oiltrend logo

Jímky se samonosnou konstrukcí

Laminátová skladebná jímka slouží k budování žump a septiků u malých zdrojů znečištění nebo jako samonosná podzemní nádrž na užitkovou nebo mírně znečištěnou vodu. Při budování objektů větších rozměrů je možno nádrže mezi sebou spojovat. Nabízíme jímky o objemu 3m3 a 5m3

Instalace

Jímka se osazuje do předem vykopané jámy na betonovou desku tloušťky asi 100 mm či na zhutněnou zeminu. Po zaplnění jímky minimálně ze dvou třetin vodou se postupně zasypává pískem nebo vytěženou zeminou, zbavenou kamenů. V místě vtoku se osadí nádrž přívodní popř. odvodní rourou, která se rovněž zasype. Zásyp je nutno provádět do výše min. 10 cm od horního okraje jímky. Kotvení není nutno provádět, nadloží tvoří při správném obsypu dostatečnou protiváhu případným vztlakovým silám při vyprázdnění nádrže. Veškeré montážní práce je možno provádět i ručně, bez použití stavebních mechanismů.

Transport

Nádrže jsou dodávány buď kompletně spojené, nebo v rozloženém stavu (dva díly, dělící rovina horizontálně v polovině nádrže). Obě části se pak na stavbě velmi jednoduchým způsobem slepí. Součástí dodávky je těsnění pro připojovací otvory, ne však propojovací potrubí.

Výhody

Nádrže jsou dodávány buď kompletně spojené, nebo v rozloženém stavu.

  • Snadný transport
  • Samonosná konstrukce
  • Jednoduchá montáž a osazení
  • Odpadá betonáž
  • Vysoká životnost

Tabulka

Užitný objem
3 m3
5 m3
Průměr (mm)
1890
2360
Šířka (mm)
/
/
Výška (mm)
2060
2060
Délka (mm)
/
/
Hloubka dna přívodního potrubí (mm)
480
480
Hmotnost (kg)
140
200